Vanliga Frågor

Bakgrund (4)

Varför behövs fibernätverk?

Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för fast telefoni, bredband och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera den kapacitet och de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Det pågår nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygden.
Ett fibernätverk ger en framtidssäker infrastruktur som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Själva fiberkabelns kapacitet är långt större än dagens behov – begränsningarna finns i den tekniska utrustningen som ansluts till fibern. Standardutrustning som installeras idag kan kommunicera i 1 Gigabit/sekund (1 000 Megabit/sekund) men framtida snabbare utrustning kommer att kunna användas utan att behöva utbyte av den fiberkabel som installeras idag.
Jämförelsevis har den vanligaste tekniken ADSL i dagsläget en maxhastighet på 60 Megabit/sekund i ena riktningen om man bor några hundra meter från telestationen. I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Megabit/sekund och en del fastigheter som inte nås av ADSL över huvud taget på grund av för dåliga kopparledningar.

Varför inte mobilt bredband?

Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Megabit/sekund med 4G så sjunker denna kapacitet när fler ansluter till samma radiomast. Det är svårt och dyrt att bygga ut 4G-nätet så man får bra täckning på landsbygden. Mottagningen är ofta ostabil och påverkas även av vädret. Framtida generationer 5G o.s.v. kommer kräva ännu tätare avstånd mellan radiomasterna för att få samma täckning.

Kommer de gamla telefonledningarna att försvinna?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. På vissa ställen repareras inte kopparnätet efter skador eller driftstörningar, utan mobila lösningar sätts in som ersättning och därmed försvinner också möjligheten till ADSL.

Varför behöver man fiber om man inte vill ha internet?

Fiber är inte bara för internet. Via fiber kan man också få telefon och TV. I vissa fall halveras månadskostnaden med en fiberlösning.

Ekonomi (9)

Vad kommer det att kosta?

Föreningens budget är beräknad till 19000kr per anslutning med hänsyn tagen till bidraget från länsstyrelsen. Bidraget täcker 50% av den slutgiltiga “kanalisationskostnaden” dvs. grävning, fiberslangar, kopplingsskåp och installationsmaterial. Kostnader för fiberkabel och kopplingsarbete täcks ej av bidraget. Budgeten är prelliminär och den slutgiltiga kostnaden kan inte bestämmas förrän hela projektet är färdigställt. Variationer från budgeten kan t.ex. bero på okända hinder i grävningsarbetet.

Ska allt betalas på en gång?

Nej.Betalning görs i 4 delbetalningar och därefter en sluträkning.

Vad får man för pengarna?

Du får grävning fram till tomtgränsen, nödvändig fiberslang och fiberkabel, en fiberbox där fibern kopplas in. Se detta som en god investering i din fastighet. Detta höjer värdet på ditt hus. Du hjälper till att hålla landsbygden levande !

Kan man sänka kostnaden på något sätt?

Det vi alla kan göra är att hjälpa till när nätet ska byggas. Det är ganska mycket grävarbete och ju smidigare det går desto billigare blir sluträkningen. Är du markägare så kan du underlätta för grävmaskinerna t.ex. genom att rensa vägen där de ska fram. Det finns många andra arbetsuppgifter för att projektet ska kunna genomdrivas. Om du känner att du vill hjälpa till så tveka inte att kontakta styrelsen.

Kan föreningen hjälpa till med banklån?

Swedbank i Vänersborg har ett särskilt erbjudande om “Fiberlån” till medlemmar i föreningen. Mer information finns i bifogad PDF-fil: FIBERLÅN.PDF

Kan man vänta lite och ansluta sig senare?

Ja det kan man. Men räkna med att det kan bli mer än dubbelt så dyrt. En högre efteranslutningsavgift kommer att tas ut och du kommer själv att få stå för alla faktiska gräv- och installationskostnader utöver avgiften. Det är inte heller troligt att du kan söka bidrag för anslutning av enskild fastighet.

Vad blir de löpande kostnaderna?

Föreningen kommer att ta ut en månadsavgift för drift och underhåll av nätet, storleken på denna är inte beslutad ännu, men kommer att vara mindre än 100 kr/månad. Kostnader för internet, TV och telefoni beror helt på vilket behov du har och vilken operatör du väljer. Man brukar räkna med 300-400kr/månad för en normalanvändare.

Kan man ansluta sig utan att beställa några tjänster?

Ja. Om du vill ansluta dig nu men vänta med att börja använda fibern så går det bra. Din anslutningskostnad blir det samma och du måste betala en årsavgift.

Kan man få fiberslang framdragen utan att koppla in sig nu?

För närvarande finns inga generella beslut för hur förläggning av tomslangar ska göras eller bekostas.

Installation (4)

När installeras nätet?

Förläggning av föreningens fiberslangar kommer att göras i samband med Vattenfalls grävning för elkablar. Detta kommer att vara etapp 1 och den beräknas påbörjas vecka 36.

När är nätet klar?

Efter etapp 1 kommer föreningen att behöva gräva ytterligare 22 km i etapp 2. Detta beräknas kunna komma igång under våren 2014. Därefter ska fiberkabel och aktiv utrustning installeras i hela nätet. Delar av nätet kommer att kunna startas sommaren 2014. Färdigställande och slutbesiktning blir under hösten 2014.

Vad behöver fastighetsägaren göra?

Fastighetsägaren ansvarar själv för nödvändig grävning på tomten efter föreningens rekommendationer. Föreningen gräver fram till tomtgränsen och ser till att tillräckligt med slang och fiberkabel finns till fastigheten. Inkoppling av fiberkabeln görs av särskild installationstekniker. Klicka här för att läsa mer.

Kan man få hjälp med grävning på tomten?

Kontakta styrelsen i god tid så kan vi samordna med gräventrepenören för de som vill ha hjälp. Denna kostnad betalas av fastighetsägaren direkt till gräventerpenören.

Teknik (8)

Vad är en fiber?

I en fiberoptisk kabel används laserljus för att skicka information. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare som omvandlar elektriska datasignaler till ljuspulser som skickas genom de optiska fibrerna, samt av en mottagare som tar emot ljuspulserna och omvandlar dom till datasignaler igen. Fiberns viktigaste fördelar gentemot koppartråd är att; den är billigare, den är tunnare så att hundratals enskilda fibrer kan rymmas i samma kabel, den är mindre störningskänslig, en standardfiber kan användas på avstånd upp till 100 km utan förstärkning.

Varför behövs en så hög kapacitet?

Framförallt är det TV-kanalerna som behöver hög kapacitet och i övergången till HD-TV och 3D-TV så behövs det ännu mer kraft. Tjänsterna ”Video-On-Demand” som Netflix och SVT-Play med flera innebär dessutom att varje mottagare behöver egen full kapacitet, till skillnad från kabel- eller satellit-tv där samma signaler sänds samtidigt till flera mottagare.

Måste man ansluta alltihop; internet, tv och telefon?

Nej. Du kan t.ex. ansluta enbart internet och ha kvar telefon via koppar och TV via antenn eller parabol. Även om du väljer ett paket som innehåller flera tjänster så behöver du inte aktivera alla funktioner i paketet. Men din sammanlagda kostnad för internet, TV och telefon blir troligen billigast om du väljer alla tjänster i ett paket från samma leverantör.

Behöver jag byta TV eller telefon?

Nej. För TV-utbudet kommer en ny mediabox behövas men den kan anslutas till en vanlig TV. En så kallad ip-telefon kan kopplas direkt till internetanslutningen, men även en traditionell telefon för telejacket kommer att fungera tillsammans med en särskild adapter.

Måste man byta telefonnummer med ip-telefoni?

Nej. Ditt nuvarande telefonnummer kan överflyttas (portas) till annan leverantör.

Kommer larm och trygghetslarm att fungera med ip-telefoni?

Det beror på vart larmet är kopplat och vilken leverantör av ip-telefoni du väljer. Detta måste du själv kolla upp med leverantören av din larmtjänst innan du byter till ip-telefoni.

Vad händer om det blir åska eller strömavbrott?

Fibern leder inte ström och är därför inte känslig för åska. Däremot är alla anslutna apparater beroende av ström, inklusive anslutningsboxen, och de kan därför behöva åskskydd eller batteribackup. Nätets centrala utrustning kommer bli försedd med åskskydd och batteribackup för minst tre timmars drift utan extern ström. Men fastighetsägaren måste själv ordna batteribackup om den egna utrustningen ska kunna användas vid strömavbrott. Detta gäller även ip-telefoner och larm. Lämpliga UPS-aggregat finns att köpa i datorfackhandeln och kostar från cirka 1000 kr och uppåt beroende på kapacitet.

Hur hög hastighet kan man få?

Fibernätet kommer vara byggt för 1 Gigabit/sekund (1000 Megabit/sekund). Till skillnad från uppkoppling via ADSL så begränsas inte hastigheteten för internet vid samtidigt användande av IP-TV.

Utbud (2)

Vilka operatörer kommer jag kunna välja mellan?

Föreningens kommunikationsoperatör är Zitius (f.d. Quadracom). Detta innebär att tjänsteleverantörer som erbjuder internet, TV, telefoni och andra tjänster kan göra detta via webportalen http://qmarket.se. Där kan du som kund köpa tjänster som passar just dig, oftast till korta bindningstider.

Ska jag säga upp mitt nuvarande teleavtal nu direkt?

Nej. När du byter till ip-telefoni är det viktigt att din nya operatör sköter uppsägningen av det gamla abonnemanget åt dig i samband med beställning av det nya. Om du gör uppsägningen själv finns risken att du blir tvungen att byta telefonnummer.

12 Comments

 1. Fråga 1. Ingår det HD i Paket 2 ?

  Fråga 2. För båda paketen gäller: TV-Diggitalbox med möjlighet till inspelning ingår. Står det på infobladet.
  Hur är det då när man har en TV med inbyggd digitalbox och full HD. Kan den klara sig utan den medföljande digitalboxen ?

 2. 1. Nej, det är olika TV-boxar och den i Viasat-paketet har inte HD.
  2. Endast medföljande box funkar, inbyggda eller andra boxar funkar inte. Även en s.k. “smart-tv” behöver denna externa box.

  • Vårt nätverk klarar 1 Gbit/sek från nätleverantör ut till enskild abonnent. Än så länge finns inte många tjänster på webben där man kan utnyttja den hastigheten. Maxhastigheten kan också begräsnas av att en del datorer och enklare routrar för hemmabruk inte klarar de höga hastigheterna.

  • Officiell start av nätet är tidigast 1:e oktober så tiden tills dess får vi räkna som en testperiod med begränsad support. Det återstår fortfarande kopplingsarbete innan alla områden är igång och det kan innebära driftstörningar i hela nätet. Det kan också bli tillfälliga avbrott när nätet ska kontrollmätas.

  • SVT 1, SVT 1 HD, SVT 2, SVT 2 HD, SVT 24, SVT Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV 3, TV 4, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TV 8, Kanal 9, TV 10, TV 11, TV 12, Discovery Channel, Sappakanalen, Axess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>