Kan man få fiberslang framdragen utan att koppla in sig nu?

För närvarande finns inga generella beslut för hur förläggning av tomslangar ska göras eller bekostas.

Posted in: Ekonomi