Varför behövs fibernätverk?

Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för fast telefoni, bredband och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera den kapacitet och de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Det pågår nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygden.
Ett fibernätverk ger en framtidssäker infrastruktur som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Själva fiberkabelns kapacitet är långt större än dagens behov – begränsningarna finns i den tekniska utrustningen som ansluts till fibern. Standardutrustning som installeras idag kan kommunicera i 1 Gigabit/sekund (1 000 Megabit/sekund) men framtida snabbare utrustning kommer att kunna användas utan att behöva utbyte av den fiberkabel som installeras idag.
Jämförelsevis har den vanligaste tekniken ADSL i dagsläget en maxhastighet på 60 Megabit/sekund i ena riktningen om man bor några hundra meter från telestationen. I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Megabit/sekund och en del fastigheter som inte nås av ADSL över huvud taget på grund av för dåliga kopparledningar.

Posted in: Bakgrund