Kommer de gamla telefonledningarna att försvinna?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. På vissa ställen repareras inte kopparnätet efter skador eller driftstörningar, utan mobila lösningar sätts in som ersättning och därmed försvinner också möjligheten till ADSL.