Vad får man för pengarna?

Du får grävning fram till tomtgränsen, nödvändig fiberslang och fiberkabel, en fiberbox där fibern kopplas in. Se detta som en god investering i din fastighet. Detta höjer värdet på ditt hus. Du hjälper till att hålla landsbygden levande !

Vad kommer det att kosta?

Föreningens budget är beräknad till 19000kr per anslutning med hänsyn tagen till bidraget från länsstyrelsen. Bidraget täcker 50% av den slutgiltiga ”kanalisationskostnaden” dvs. grävning, fiberslangar, kopplingsskåp och installationsmaterial. Kostnader för fiberkabel och kopplingsarbete täcks ej av bidraget. Budgeten är prelliminär …

Continue reading ‘Vad kommer det att kosta?’ »