Hur hög hastighet kan man få?

Fibernätet kommer vara byggt för 1 Gigabit/sekund (1000 Megabit/sekund). Till skillnad från uppkoppling via ADSL så begränsas inte hastigheteten för internet vid samtidigt användande av IP-TV.

Behöver jag byta TV eller telefon?

Nej. För TV-utbudet kommer en ny mediabox behövas men den kan anslutas till en vanlig TV. En så kallad ip-telefon kan kopplas direkt till internetanslutningen, men även en traditionell telefon för telejacket kommer att fungera tillsammans med en särskild adapter.

Vad är en fiber?

I en fiberoptisk kabel används laserljus för att skicka information. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare som omvandlar elektriska datasignaler till ljuspulser som skickas genom de optiska fibrerna, samt av en mottagare som tar emot ljuspulserna och omvandlar dom …

Continue reading ‘Vad är en fiber?’ »