Kan man vänta lite och ansluta sig senare?

Ja det kan man. Men räkna med att det kan bli mer än dubbelt så dyrt. En högre efteranslutningsavgift kommer att tas ut och du kommer själv att få stå för alla faktiska gräv- och installationskostnader utöver avgiften. Det är inte heller troligt att du kan söka bidrag för anslutning av enskild fastighet.

Posted in: Ekonomi