Vad är en fiber?

I en fiberoptisk kabel används laserljus för att skicka information. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare som omvandlar elektriska datasignaler till ljuspulser som skickas genom de optiska fibrerna, samt av en mottagare som tar emot ljuspulserna och omvandlar dom till datasignaler igen. Fiberns viktigaste fördelar gentemot koppartråd är att; den är billigare, den är tunnare så att hundratals enskilda fibrer kan rymmas i samma kabel, den är mindre störningskänslig, en standardfiber kan användas på avstånd upp till 100 km utan förstärkning.

Posted in: Teknik