Vad blir de löpande kostnaderna?

Föreningen kommer att ta ut en månadsavgift för drift och underhåll av nätet, storleken på denna är inte beslutad ännu, men kommer att vara mindre än 100 kr/månad. Kostnader för internet, TV och telefoni beror helt på vilket behov du har och vilken operatör du väljer. Man brukar räkna med 300-400kr/månad för en normalanvändare.

Posted in: Ekonomi