Vad kommer det att kosta?

Föreningens budget är beräknad till 19000kr per anslutning med hänsyn tagen till bidraget från länsstyrelsen. Bidraget täcker 50% av den slutgiltiga ”kanalisationskostnaden” dvs. grävning, fiberslangar, kopplingsskåp och installationsmaterial. Kostnader för fiberkabel och kopplingsarbete täcks ej av bidraget. Budgeten är prelliminär och den slutgiltiga kostnaden kan inte bestämmas förrän hela projektet är färdigställt. Variationer från budgeten kan t.ex. bero på okända hinder i grävningsarbetet.

Posted in: Ekonomi