Varför inte mobilt bredband?

Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Megabit/sekund med 4G så sjunker denna kapacitet när fler ansluter till samma radiomast. Det är svårt och dyrt att bygga ut 4G-nätet så man får bra täckning på landsbygden. Mottagningen är ofta ostabil och påverkas även av vädret. Framtida generationer 5G o.s.v. kommer kräva ännu tätare avstånd mellan radiomasterna för att få samma täckning.

Posted in: Bakgrund