Nya Föreningspaket 2019

Under 2019 avslutas nuvarande avtal för kommunikationsoperatör och föreningspaket. På senaste årsmötet gavs styrelsen handlingsfrihet och ansvar att genomföra upphandling av nya avtal, men stämmans mening var också att styrelsen ska rådfråga medlemmarna om det finns särskilda önskemål. Vi genomför därför nu en enkät där vi hoppas få så många svar som möjligt så att vi får ett bra underlag till kommande upphandling. Via epost har medlemmarna fått tillgång till enkäten som är öppen för svar fram till den 31:e augusti. Kontakta styrelsen om du inte fått epost-meddelandet.