Ägarbyte

Om du har avtal med fiberföreningen och ska sälja din fastighet, måste detta anmälas i god tid till föreningen. Vi hjälper dig att upprätta ett överlåtelseavtal och ser till att den nye ägarens uppgifter registreras hos fiberekonomi.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och den nye ägaren.

  Adress till fastigheten

  Fastighetsbeteckning

  Datum för överlåtelse

  Nuvarande ägare:

  Namn

  E-postadress

  Telefon dagtid

  Blivande ägare:

  Namn

  Personnummer

  E-postadress

  Telefon dagtid

  Övriga uppgifter