Planerat avbrott tisdag 1/12

RG-Fibers kommunikationsoperatör Zitius meddelar att ytterligare ett tillfälligt avbrott kommer behövas för att färdigställa flytten av tjänster till ny teknisk plattform.

Detta kommer innebära stopp vid två tillfällen under förmiddagen på tisdag den 1:e december. Stoppen beräknas vara ca 10-30 minuter vardera och planeras inträffa mellan kl 9 och kl 12.

Efter stoppet kan din fiberkonverter behöva startas om för att tjänsterna ska komma igång igen. Stäng i så fall av fiberkonvertern helt. Vänta i minst 30 sekunder innan du startar den igen. Kontrollera sedan att wan-lampan börjar blinka igen.

Om allt inte fungerar som det ska efter kl 12 och du provat med omstart av fiberkonvertern, uppmanas du att kontakta din tjänsteleverantör.