Omkoppling i Zitius nät tisdag 10/9

På morgonen tisdag den 10/9 kommer vår leverantör Zitius genomföra en omkoppling i sitt centrala nät. Detta medför ett avbrott på alla tjänster i upp till 10 minuter. Stoppet är planerat att ske någon gång mellan kl 00:15 och 04:00. Reservdag är 11/9 samma tid.

Servicearbete hos Zitius underleverantör

Vår kommunikationsoperatör Zitius meddelar att klockan 00:00 natt mellan söndag och måndag den 13/5 utförs ett servicearbete hos deras underleverantör. För RG-Fiber kan detta innebära ett eller flera avbrott i samtliga tjänster under tiden mellan kl 00:00 och 04:00.

Underhållsarbete 7 mars

Sappa meddelar att underhållsarbete kommer göras i TV-tjänsten den 7:e mars 2019. Mellan kl. 04-05 kan därför störningar förekomma i TV-sändningarna. Om du upplever längre störning än någon minut kan du behöva göra omstart av din TV-box genom att bryta strömmen till den. Om du har frågor kontakta Sappa på tel. 0774-444 744.

Servicearbete på Zitius nät

Natten mellan måndag och tisdag samt mellan tisdag och onsdag utförs servicearbete i delar av Zitius centrala nät, vilket kan medföra avbrott på alla tjänster. Arbetet är planerat att göras mellan midnatt och kl 04:00. Detta gäller alltså från 26/11 till 28/11. Reservdag är 4/12, samma tider.

Nya Föreningspaket 2019

Under 2019 avslutas nuvarande avtal för kommunikationsoperatör och föreningspaket. På senaste årsmötet gavs styrelsen handlingsfrihet och ansvar att genomföra upphandling av nya avtal, men stämmans mening var också att styrelsen ska rådfråga medlemmarna om det finns särskilda önskemål. Vi genomför därför nu en enkät där vi hoppas få så många svar som möjligt så att vi får ett bra underlag till kommande upphandling. Via epost har medlemmarna fått tillgång till enkäten som är öppen för svar fram till den 31:e augusti. Kontakta styrelsen om du inte fått epost-meddelandet.