Mycket på gång

I onsdags hade vi styrelsemöte för att öppna inkomna anbud för grävning, fiberinstallation samt kommunikationsoperatör. Vad vi kan bedöma så har vi fått in underlag från mycket kompetenta leverantörer. Alla har goda referenser från andra fiberföreningar och deras anbud stämmer bra med vår förfrågan. Med största sannolikhet kommer priset avgöra vilka vi väljer. Beslut om fiberinstallatör och grävare kommer att tas under de närmsta dagarna, kommunikationsoperatör något senare.

Vi har också fått förhandsbesked från Länsstyrelsen att vår bidragsansökan har blivit godkänd, detta innebär dock inte att vi vet hur mycket pengar vi får.