Våra leverantörer

Njut-Åns Gräv AB har fått uppdraget att vara huvudentrepenör för installationen av föreningens nätverk. De kommer fortsatta grävningen på de sträckor som Vattenfall inte utför. Uppdraget består av installation av fiberslangar och fiberkabel fram till våra fastigheter, montage av kopplingsstationer och fibersvetsning på nätets alla knytpunkter, installation av nätets centrala komponenter, med mera. Underleverantörer till Njut-Ån är TDN Service AB och Elinsta Nät.

Quadracom kommar att bli föreningens kommunikationsoperatör. Det innebär att de står för uppkopplingen av vårt nätverk. De samordnar med olika tjänsteleverantörer och operatörer som kan förse våra medlemmar med internet, TV och telefoni. En massa olika tjänster kommer att finnas tillgängliga och de flesta kommer gå att beställa direkt på websidan Qmarket. Här finns kända svenska leverantörer som Viasat, CMORE, Tele2, Bahnhof, med flera.
Föreningens medlemmar kommer att få två förmånliga paketerbjudande med bredband, TV och telefoni. Till dessa kan man sedan individuellt köpa extratjänster från Qmarket, till exempel snabbare bredband, fler TV-kanaler eller fler telefontjänster. Mer information om dessa pakterbjudande kommer senare.