Installation i hus

TDN Service är i full gång med installation i våra hus. Några dagar innan ett besök så ringer dom för att göra upp en tid som passar. Om du har frågor eller speciella önskemål så ta upp det när dom ringer.
Föreningen har köpt en timmes arbete per hus, som ska räcka för håltagning i en vanlig yttervägg, samt uppsättning och inkoppling av fiberboxarna. Vid speciella förutsättningar som kräver längre tid än en timme eller om särskilt monteringsmaterial krävs, kan TDN vilja ta betalt av fastighetsägaren för extrakostnader.