Förtydligande

Alla har ännu inte fått sina fiberboxar installerade, så uppmaningen att starta den och hålla den igång gäller givetvis enbart om den är levererad och inkopplad på fibernätet. Arbetet att installera boxarna pågår fortfarande och i dagsläget kvarstår drygt 20 st hus.