Inkoppling fortsätter

Under veckan har några fler fått sina boxar monterade i husen, men det kvarstår fortfarande ett antal. Ett fel i en kopplingsbox för nätets huvudkablar har fördröjt anslutning för vissa delar av nätet och kopplingsarbete kvarstår även i huvudnoden. Fiberteknikerna räknar med att arbetet pågår minst en vecka till.