Planerat avbrott

Under vecka 8 ska mätningar göras på vårt fibernät. Detta kommer innebära ett avbrott upp till 10 minuter på internet, TV och telefon för varje anslutning. Efter avbrottet kan en omstart av fiberboxen behöva göras.
Mätningen är en del av den slutbesiktning av nätet som påbörjas nu.