Förfallodag faktura

Förfallodagen på utskickade fakturor är i dagsläget satt en månad tidigare. Orsaken till detta är att föreningen inte har någon buffert och behöver behandlingstid för att få in alla pengar innan fakturorna från föreningens leverantörer förfaller.