Felsökning fortsätter

TDN har varit lite för optimistiska när de räknat på tid att åtgärda felen i nätet, så det är fortfarande några anslutningar kvar som saknar kontakt med huvudnoden. Hastigheten i nätet är inte heller stabil ännu och felsökning har påbörjats för att åtgärda det.