Hastighetsproblemet

En del har märkt av att det ibland är problem med hastigheten i vårt nät. Detta ger upphov till störningar på både websurf och TV-mottagning. Vår leverantör Quadracom har hittat två separata felorsaker. Den ena finns lokalt i vårt nät och medför att vissa fiberkonvertrar får svårt att ställa in korrekt hastighet i fiberanslutningen. Den andra felorsaken är att det ibland uppstår överbelastning i andra delar av Quadracoms nät. Överbelastningen förväntas vara åtgärdad denna veckan och därefter ska en omkonfiguration göras centralt i föreningens nätverk. Innan detta är åtgärdat är det onödigt att ringa till supporten hos Riksnet eller Sappa angående nätstörningar, för dom kan inget göra i nuläget.