Fakturering föreningspaket

Första fakturan för föreningspaketen kommer att skickas ut nu i början av oktober. Denna avser förskott för november, december och januari. Eftersom hastighetsproblemen ännu inte är fixade så utgår ingen avgift för oktober.
OBS! Om du har aktiverat IP-telefoni så kommer samtalskostnader tas ut även för oktober. Det samma gäller om du har beställt extratjänster utöver föreningspaketet.