Planerat arbete TV-tjänst 11/9 och 12/9

Zitius planerar omkopplingar i sitt nät vid två tillfällen som kan ge kortare störningar på TV-sändningarna. Arbetet utförs mellan kl 00:00 och 04:00 den 11/9 samt den 12/9 och kan ge avbrott upp till 30 minuter.