Underhållsarbete 7 mars

Sappa meddelar att underhållsarbete kommer göras i TV-tjänsten den 7:e mars 2019. Mellan kl. 04-05 kan därför störningar förekomma i TV-sändningarna. Om du upplever längre störning än någon minut kan du behöva göra omstart av din TV-box genom att bryta strömmen till den. Om du har frågor kontakta Sappa på tel. 0774-444 744.

Servicearbete på Zitius nät

Natten mellan måndag och tisdag samt mellan tisdag och onsdag utförs servicearbete i delar av Zitius centrala nät, vilket kan medföra avbrott på alla tjänster. Arbetet är planerat att göras mellan midnatt och kl 04:00. Detta gäller alltså från 26/11 till 28/11. Reservdag är 4/12, samma tider.

Nya Föreningspaket 2019

Under 2019 avslutas nuvarande avtal för kommunikationsoperatör och föreningspaket. På senaste årsmötet gavs styrelsen handlingsfrihet och ansvar att genomföra upphandling av nya avtal, men stämmans mening var också att styrelsen ska rådfråga medlemmarna om det finns särskilda önskemål. Vi genomför därför nu en enkät där vi hoppas få så många svar som möjligt så att vi får ett bra underlag till kommande upphandling. Via epost har medlemmarna fått tillgång till enkäten som är öppen för svar fram till den 31:e augusti. Kontakta styrelsen om du inte fått epost-meddelandet.

Störningar TV

Några medlemmar har upplevt störningar på Sappas TV-tjänster och en del har fått sina boxar åtgärdade. Om du upplever problem med TV-sändningarna, så är det viktigt att du gör en felanmälan. Ring till Sappa på telefon 0774-444744 eller besök deras hemsida http://sappa.se och sök efter ”felanmälan”.

Zitius uppgraderar igen

Ännu en uppgradering kommer göras natten mellan tisdag den 17:e och onsdag den 18:e oktober. Alla tjänster i nätet påverkas mellan kl 00:00 och kl 06:00. Syftet är att säkra och höja kvaliteten ytterligare.

Planerat driftstopp 11:e oktober

Natten mellan tisdag den 10:e och onsdag den 11:e oktober kommer Zitius genomföra en uppgradering i sitt nät. Detta innebär avbrott på alla tjänster någon gång mellan kl 00:00 och kl 06:00. Syftet med uppgraderingen är att höja kvaliteten i nätet, främst med avseende på telefoni.