Tillfälligt avbrott tisdag 27/10

Planerat arbete kommer innebära tillfälligt avbrott på alla tjänster i RG-Fibers nätverk under eftermiddagen tisdag 27:e oktober.

Mellan kl 13 och kl 16 beräknas det bli stopp vid två tillfällen på vardera ca 10-30 minuter. Efter stoppet kan din fiberkonverter behöva startas om för att tjänsterna ska komma igång igen. Stäng i så fall av fiberkonvertern helt. Vänta i minst 30 sekunder innan du startar den igen. Kontrollera sedan att wan-lampan börjar blinka igen.

Om allt inte fungerar som det ska efter kl 16 och du provat med omstart av fiberkonvertern, uppmanas du att kontakta din tjänsteleverantör. För dig som har föreningspaket rekommenderar vi att ringa Sappa på telefon 0774 – 444 744.

Anledningen till det planerade avbrottet är att vår kommunikationsoperatör Zitius genomför uppgraderingar på sin tekniska plattform.