Problemen efter uppgraderingen

Zitius meddelar att de problem som uppstod efter tisdagens uppgradering till stor del berodde på felaktig mjukvara i vissa fiberkonvertrar. Ny mjukvara skickades ut på onsdag eftermiddag. Under torsdagen bekräftades att problemen med TV-boxarna löstes med den nya mjukvaran. Om du fortfarande upplever problem uppmanas du kontakta din tjänsteleverantör.