RG-Fiber Årsmöte 2020, Måndag 22:e juni

Måndag den 22:e juni kl 18:00 är föreningens medlemmar välkomna på årsmöte vid Ramnereds Bygdegård. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas utomhus.