Telia ska INTE ta över RG-Fibers föreningspaket.

Medlemmar i föreningen har blivit uppringda av Telia, som hävdar att föreningspaketet ska tas över av dom. Detta stämmer INTE. Nuvarande avtal för föreningspaketet gäller fortsatt och styrelsen kommer att förhandla med olika leverantörer innan avtalet går ut. Telia har inget företräde över huvud taget. Föreningen äger nätet och vi bestämmer själva vilken kommunikationsoperatör vi vill ha och vem som ska få leverera tjänster i vårt nätverk.