RG Fibers Nätverk

RG Fibers nätverk började byggas sommaren 2013 i samband med Vattenfalls nergrävning av elkabel och beräknas vara helt färdigställt under hösten 2014. Nätet består av ca: 52 km fiberkabel och vid uppstarten kommer ca: 150 st. hushåll vara anslutna. Finansiering har gjorts av föreningens medlemmar samt kanalisationsbidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt Landsbygdsprogrammet 2013.

Utbredningsområdet är i trakten av Ramnered och Gundlebo väster om Vänersborg. Klicka här för karta.

Hela nätet och alla ingående delar är dimensionerade för att kunna leverera en bandbredd på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) från nätleverantör ända till slutkund.

Kommunikationsoperatör är Zitius (f.d. Quadracom) som genom portalen Qmarket kan erbjuda tjänster från kända svenska leverantörer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>