Förläggning fiberslang

På den egna tomten är fastighetsägaren själv ansvarig för eventuella skador på fiberslang och fiberkabel. Därför är det viktigt att slangen läggs skyddat och tillräckligt djupt för att undvika framtida skador. Är det mycket sten i marken eller om väg eller garageinfart korsas, så bör en extra skyddsslang användas. För att underlätta inblåsning av fiberkabeln ska slangen läggas så rakt som möjligt och böjradie under 50 cm ska undvikas helt.
Rekommenderat grävdjup inom tomten är ca 40 cm och grävbredden ska vara ca 15-20 cm.
VIKTIGT !! Se till att slangen är tätad i båda ändar innan du hanterar den. Inga främmande föremål får finnas i slangen, detta kan förhindra inblåsning av fiberkabeln.
Märkbandet med söktråden ska dras upp och fästas på sockeln utanför huset. Om märkbandet behöver skarvas så ska söktråden friläggas och ändarna tvinnas ihop, tejpa sedan skarven noga.
Eventuell kapning och skarvning av slangen måste göras vinkelrätt med en vass kniv eller likvärdigt. Bågfil, avbitartång eller annat som kan skapa grader i plasten är inte tillåtet. Vid skarvning är det viktigt att slangen förs in helt till botten av skarvdonet.

fiberinstallation

Slang och märkband med tillräcklig längd kommer att levereras till dig i samband med att grävningen påbörjas i ditt område. Håltagning, fiberskarvning och uppsättning av boxarna görs av fibermontören, däremot måste du själv dra alla kablar inomhus (mer info om kablar inomhus kommer).
VIKTIGT !! Fiberslangen på din tomt ska vara nergrävd och skarvad senast 14 dagar efter grävning har gjorts förbi din tomt.
Kontakta styrelsen om du har frågor eller behöver extra material.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>