Fyra leverantörer instresserade

För närvarande har vi blivit kontaktade av fyra olika leverantörer som är intresserade av att bygga vidare på nätet. Det handlar alltså om vem som ska få uppgiften att fortsätta efter Vattenfalls grävning. Ytterligare 22km grävning för fiberslangar behöver göras i etapp 2. En central kopplingsstation ska byggas och kopplingsboxar ska sättas upp. Fiberkablar av olika storlekar ska blåsas in i slangarna och kopplas ihop till ett fungerande nätverk.