En riktigt GOD JUL !

Vi har nu fått helt klart besked från Länstyrelsen att vårt fiberprojekt beviljas stöd och att pengarna är reserverade för oss!
Detta innebär att 50% av våra kostnader för grävning och fiberslangar kan betalas med bidraget.

God Jul och Gott Nytt År från styrelsen.