Inkoppling fortsätter

Under veckan har några fler fått sina boxar monterade i husen, men det kvarstår fortfarande ett antal. Ett fel i en kopplingsbox för nätets huvudkablar har fördröjt anslutning för vissa delar av nätet och kopplingsarbete kvarstår även i huvudnoden. Fiberteknikerna räknar med att arbetet pågår minst en vecka till.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>