God Jul

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar i föreningen.
Nätet har nu varit i drift några månader, men fortfarande kvarstår arbete innan allt är färdigt. För att vi ska få ut alla våra bidragspengar från länsstyrelsen måste nätet vara uppmätt, dokumenterat och slutbesiktigat. Detta arbete beräknas vara klart tidigast i slutet av januari-2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>