Driftstörningen 9 november

Vår kommunikationsoperatör Zitius har skickat ett brev angående omständigheterna kring avbrottet i onsdags. Klicka här för att läsa brevet i sin helhet. Kortfattat handlade det om en trasig överkoppling någonstans i deras centrala nätverk och att oklarheter hos deras underleverantörer försenade felavhjälpningen. Zitius skriver också om en handlingsplan för att för att begränsa störningar vid liknande fel i framtiden.