Liten lägesrapport

Föreningens egna grävning är nu avslutad och Vattenfall har ca 5 km kvar att gräva i Gundlebotrakten. Inblåsning av fiberkabel i slangarna pågår och ungefär 65% är avklarat. Drygt 90 hus har fått fiberconvertern monterad och resten görs löpande utan någon särskild turordning.
Projektets kostnader ligger fortfarande inom budgeterade 19000:- per anslutning.
Om inget oförutsett inträffar så räknar vi med att delar av nätet kan startas upp i slutet av juni.