Uppstart av nätet

All grävning är nu avslutad och kvarstående arbete är inblåsning av ca 7500m fiberkabel samt koppling/svetsning i ett antal kopplingsboxar. Ca 40st hushåll saknar ännu konverter-boxen och för ett antal kvarstår inkoppling av boxen på utsidan. Nätet beräknas vara helt färdigställt och besiktigat i augusti.

Förhoppningsvis kommer de första delarna kunna startas upp under vecka 26. I början kommer enbart bredbandet att fungera. Preliminärt startdatum för TV och ip-telefoni är den 1:e september för samtliga och fram till dess kommer bredbandet vara gratis. Från den 1:e september startar också fakturering av föreningspaketen.

Ett välkomstbrev kommer att skickas ut i slutet av juli, med bl.a. instruktioner hur man beställer sin ip-telefoni, samt vart man vänder sig vid behov av support.