Starta fiberboxen

Om du inte redan gjort det så är det dags att koppla in fiberboxen i vägguttaget och det är bra om du låter den vara igång hela tiden under denna och nästa vecka. Arbetet underlättas då för fiberteknikerna och dom kan snabbare komma igång med eventuell felsökning. Du kan också själv se när din anslutning blir aktiverad genom att lampan märkt ”WAN” börjar lysa på fiberboxen.