Servicearbete

Under denna vecka, 10/5 till 13/5, kommer servicearbete göras på vårt nätverk. Inga avbrott är planerade men det är ändå ökad risk för störningar. Åtgärder som görs nu är förberedelser för framtida utbyggnad av nätet.