Årsmöte i bygdegården

Måndag 20 juni hålls årsmöte för föreningens medlemmar. Vi startar kl 18:30 i Ramnereds Bygdegård. Välkomna.