Felsökning fortsätter

TDN har varit lite för optimistiska när de räknat på tid att åtgärda felen i nätet, så det är fortfarande några anslutningar kvar som saknar kontakt med huvudnoden. Hastigheten i nätet är inte heller stabil ännu och felsökning har påbörjats för att åtgärda det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>