Hastighetsproblemet

En del har märkt av att det ibland är problem med hastigheten i vårt nät. Detta ger upphov till störningar på både websurf och TV-mottagning. Vår leverantör Quadracom har hittat två separata felorsaker. Den ena finns lokalt i vårt nät och medför att vissa fiberkonvertrar får svårt att ställa in korrekt hastighet i fiberanslutningen. Den andra felorsaken är att det ibland uppstår överbelastning i andra delar av Quadracoms nät. Överbelastningen förväntas vara åtgärdad denna veckan och därefter ska en omkonfiguration göras centralt i föreningens nätverk. Innan detta är åtgärdat är det onödigt att ringa till supporten hos Riksnet eller Sappa angående nätstörningar, för dom kan inget göra i nuläget.

2 Comments

  1. Hehe. Fick ett samtal från föreningen igår om lite saker. De passade även på och fråga om det funkade bra och jag sa ja. Men nu precis så kollade jag på bredbandskollen och fick jag 97Mbit ner vilket är bra men att skicka filer så kom jag bara upp i 75Mbit vilket inte är bra. Fortfarande problem med nätet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>