Support

Hastighetsproblemen i vårt egna nät ska nu vara åtgärdade. I samband med detta övergår support och felanmälan helt till Riksnet (eller den leverantör du valt om du inte har föreningspaket). Om du fortfarande har en gul WAN-lampa, prova att starta om fiberkonvertern genom att dra ur strömkabeln minst 30 sekunder.
Mer information finns på sidan Felanmälan och Support.