Support

Hastighetsproblemen i vårt egna nät ska nu vara åtgärdade. I samband med detta övergår support och felanmälan helt till Riksnet (eller den leverantör du valt om du inte har föreningspaket). Om du fortfarande har en gul WAN-lampa, prova att starta om fiberkonvertern genom att dra ur strömkabeln minst 30 sekunder.
Mer information finns på sidan Felanmälan och Support.

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>