IP-telefon

Många funktioner för Riksnets IP-telefoni kan hanteras på en särskild websida. Här kan inställningar göras för vidarekoppling och samtalsbegränsning, man kan hantera röstbrevlådan och man kan se listor över gjorda och missade samtal. Här finns också en översikt på samtalsfakturor. Observera att fakturor från Riksnet inte skickas förrän den löpande kostnaden överstiger 100 kr.
Inloggning görs på https://www1.telavox.se (eller http://www.home.telavox.se).
Om du inte fått inloggningsuppgifter kan du kontakta Riksnets kundtjänst på tel: 0770-33 99 33.